نویسنده: Moheb

چندی پس از مرگ هوسرل در سال 1938، در دوره‌ای که اوج قدرت نازی‌ها بود، و هوسرلِ یهودی‌زاده یکسره مغضوب، تعدادی از دوستان و شاگردان وی تصمیم می‌گیرند دست‌نوشته‌های پرشمارش

X