وبلاگ

پنجره‌های بسته‌ی خانه و این یادداشت معنادارِ او در سال 1849: «”گشودنِ پنجره“ نمادی از ناشکیبی است. آنکه شکیباست در کنار پنجره نمی‌نشیند؛ او همیشه کارهایی بسیار برای انجام دارد؛

X