کتاب‌های منتشر شده

برای زمین، به‌ خاطر آسمان

کاغذ کتاب‌های ما از منابع مسئول در برابر محیط زیست تهیه می‌شود.

ارسال پستی رایگان

برای خریدهای بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان

کتاب

برای زندگی بهتر

مطالب وبلاگ

بر اساس درس‌گفتار‌های وی درباره‌ی اندیشه‌ی نیچه (GA:6, 47-8) حسن عرب مشهور است که هایدگر مهم‌ترین ویژگی فلسفیِ دوران مدرن را باور به سوژه می‌دانست. او در شرح دشواری‌هایی که

نگاهی به مفهوم تراش‌ناخوردگی و ساده بودن در تفاسیر کهنِ دائودِه جینگ اسماعیل رادپور اشاره یکی از بنیادی‌ترین معانی در معارف مابعدالطبیعی و نیز آداب طریقتیِ سنّت دائویی (کانون آیین‌های

سول کریپکی در سال ۱۹۸۲ کتابی نوشت با عنوان ویتگنشتاین در باب قواعد و زبان خصوصی۱(WRPL) و در آن سعی کرد دو مسئله‌ی مهم ِمطرح در پژوهش‌های فلسفیِ (PU) ویتگنشتاین،

X