داستان زندگی

چه بسیار خیال‌ها که فقط در ذهن خود پخته‌ایم! داستان‌خواندن هم از سنخ زیستن است، زیستنِ تجارب دیگرانی که نویسنده برایمان دریچه‌ای به روی زندگی‌شان گشوده است. «سفر در زمان و مکان» حقیقتاً بیش ‌از همه وصفِ حال خواننده‌ی داستان است. کتابی را باز می‌کنیم و با همان اولین بندها پا به دنیایی دیگر می‌گذاریم، آدم‌هایی جدید می‌یابیم که عجیب آشنایند، کرده‌هایی می‌بینیم و گفته‌هایی می‌شنویم و به قضاوتشان می‌نشینیم ــ آیا مانند زندگی است؟ و زندگی یعنی زندگیِ زیسته‌ی خودم ــ پس پیش می‌رویم و در میان خطوط گره می‌خوریم، از زمانی به زمانی، از جایی به جایی، از رؤیایی به رؤیایی، و احوالات درونی خود را می‌یابیم ــ امید و یأس، دل‌خوشی و اضطراب، یقین و تردید، انتظار و سرخوردگی، ای کاش‌ و افسوس ..‌. داستانْ همزاد آدمی است و داستان‌گویی ماخولیایی که درمانش نیست، و خوشا که نیست!
ما در مجموعه‌ی «داستانِ زندگی» به سراغ ترجمه‌ی آثار نویسندگانی رفته‌ایم که در زبان فارسی (چندان) شناخته‌شده نیستند تا سهم کوچکی در گسترش و تعمیق فرهنگ داستان‌خوانی داشته باشیم؛ و از این میان کتاب‌هایی را برگزیده‌ایم که امید است هرچه بیشتر ما را با پذیرشِ دیگری، پاسداشت فردیت، گرامیداشت تن، و پرهیز از یکسونگری و نفی آشنا ‌سازند.

در حال نمایش 2 نتیجه

X