متون محوری فلسفه

مجموعه‌ی «متون محوری فلسفه»، که مشتمل بر ترجمه‌ی مقالاتِ اثر پنج‌جلدیِ “Central Works of Philosophy” است و در نهایت دربردارنده‌ی 53 مجلد خواهد بود، به معرفی و بررسی انتقادی مهم‌ترین آثار تاریخ فلسفه می‌پردازد. این مجموعه با کتابچه‌ی مربوط به «جمهوریِ» افلاطون آغاز و به «ذهن و جهانِ» جان مکداول ختم می‌شود. نگارش هر متن به پژوهشگری سپرده شده که از سرآمدان حوزه‌ی مطالعاتیِ خاصِ هر فیلسوف است، بنابراین می‌توان گفت که علی‌رغم حجم کمِ کتاب‌ها مطلب مهمی در آن‌ها فروگذار نشده است. به همین قیاس، ما نیز تلاش کرده‌ایم که ترجمه‌ی هر متن را به مترجمی بسپاریم که، علاوه بر توانایی‌های لازم برای ترجمه، واجد دانش تخصصی و دانشگاهی درباره‌ی فیلسوفِ مربوط باشد. دیگربار به قیاسِ متن اصلی، که بر روی جلد هر کتابْ تصویری از معماری یا صنعتِ عصر خود دارد، برای ترجمه‌ها نیز همین شیوه را پیش گرفتیم و تصویری را برای هر جلد برگزیدیم که تا حد ممکن گویای فضای دیدگاه‌های آن فیلسوف یا نشان‌دهنده‌ی یکی از ایده‌های خاصش باشد. امید است این مجموعه گامی کوچک برای آشنایی خوانندگان با این متون مهم فلسفی و ترغیب‌کننده‌ی آن‌ها به مواجهه با خود متون اصلی باشد.

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

X