انتشارات زندگی‌روزانه با هدف ارائه آثار تراز اول در حوزه تاریخ اجتماعی، ادیان، فلسلفه، هنر، علوم اجتماعی و… پا به عرصه کتاب نهاد.

از ابتدای کار تلاش شد که در همه ابعاد کار با کیفیت در دسترس مخاطب قرار گیرد. برای کارهای گرافیکی (از قبیل لوگو، طراحی یونیفرم‌ مجموعه‌ها، طراحی جلد و….) با دکتر مسعود سپهر همکاری می‌کنیم، در حوزه صفحه‌آرایی از تجربه آقای پیمان فرگاهی بهره می‌بریم و در حوزه چاپ هم از بهترین چاپخانه‌های ایران استفاده می‌کنیم.

همه این موارد صرفا برای عرضه ظاهر شکیل کتاب است، اما در حوزه محتوا با استفاده از استادان مجرب در انتخاب و ارزیابی کتاب سعی می‌کنیم تجربه‌ای متفاوت از کتابخوانی را به مخاطب ارائه کنیم.